Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2014

Dzulex
9913 4d09
Reposted fromrol rol
Dzulex
5370 56d1
Reposted fromkaspricky kaspricky
Dzulex
2975 dc09
Reposted fromMrHobbes MrHobbes
Dzulex
Reposted fromsowaaa sowaaa
Dzulex
6751 70c4
Reposted fromnutt nutt
4016 3a1c

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Dzulex
Piżama w sympatyczny wzór
Reposted fromula ula
Dzulex

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby
Dzulex
2243 ca10
Pyta mnie, czy jestem szczęśliwa.
Nie wiem co odpowiedzieć.
Jak leżę obok niego, to tak.
A poza tym, poza leżeniem obok niego, to nie wiem.
Reposted fromte-quiero te-quiero
Dzulex
Reposted fromcouples couples
Dzulex
Nie dzieje się nic.
Nic.
Aż pewnego dnia dzieje się wszystko na raz, skutecznie wystawiając Twoją skołataną psychikę na próbę.
Ile jesteś w stanie wytrzymać?
Jesteś w stanie znieść wszystko.
Całą falę dobrych i złych wydarzeń, słów, wieści. Ale to, co z Ciebie po tym pozostaje jest niczym. Jesteś pustką zamkniętą w skorupie ciała. Cieniem. Niczym. Nikim.
Reposted fromteaholic teaholic
Dzulex
"Kurwa jasna, jak bardzo, jak bardzo, ale to jak bardzo, jak katastrofalnie bardzo chcę się z nią teraz kochać. Uciekajmy z tej pieprzonej szopki, wybierzmy najtańszy z cywilizowanych scenariuszy, znajdźmy czystą pościel, wannę, kupmy w dyskoncie najtańsze zapachowe świeczki, umyjmy się, wytrzeźwiejmy, wypijmy tylko butelkę bułgarskiego półwytrawnego za osiem złotych i wtedy to zróbmy, niech to trwa wieczność, i niech to będzie czymś większym niż seks i większym niż życie (...)"

- Jakub Żulczyk
Reposted fromtimetolove timetolove
Dzulex
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Dzulex
9942 d560
tattoo vol. 098
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
Dzulex
Nazywam się Jacek Podsiadło. Mam 26 lat. Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą. Chciałbym cię bliżej poznać. Zobaczyć, co nosisz pod skórą. (...) I wybacz mi moje wynurzenia. Spróbuję stworzyć nowy kierunek w poezji. Bo wstydzę się niezdarności, z jaką mówię o tobie. (...) Kwiaty precyzyjnie rozkładają swoje płatki (...). A ja nie mam śmiałości ich zrywać. Mam 26 lat. Nazywam się Jacek Podsiadło. Chciałbym cię bliżej poznać. Piękno zawsze mnie onieśmielało."
Reposted frommielle mielle
Dzulex
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrol rol
Dzulex
3395 20f4
Reposted fromstayclassy stayclassy
Dzulex
2070 82e0
Reposted fromrol rol
Dzulex
Gdybym rzucał się z okna za każdym razem, kiedy coś mi nie wyszło – spędziłbym życie w locie.
— Dmitrij Nagijew
Reposted fromteaholic teaholic
Dzulex
8656 6990 500
Reposted frompusiek pusiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl